פוסטר לסרט של תמר ירום ״פנסיון פראכט״

פוסטר לסרט פנסיון פראכט