עיצוב שפה גרפית למותג קהילות לומדות בשלטון המקומי

המשימה: עיצוב לוגו ושפה גרפית למיזם קהילות לומדות ברשויות המקומיות
הלקוח: קרן רש”י ומשרד הפנים
ביצוע: גלית אזולאי
הפרויקט: ספרון מותג – מדריך הנחיות לשימוש בלוגו ובשפה הגרפית

עיצוב לוגו גלית אזולאי מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 02 מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 03 מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 04

מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 12מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 04 מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 11 מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 05 מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 10 מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 07 מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 08 מדריך הנחיות למותג קהילות לומדות 09