עיצוב דוח החלטת ממשלה – רשות התקשוב

עיצוב דוח החלטת ממשלה מס’ 1933. עיצוב גריד לעמודי פנים והמחשות נתצונים.
לצפייה בכל עמודי הדוח באתר רשות התקשוב הממשלתי RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW5RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW52 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW53 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW518 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW54 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW55 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW56 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW57 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW58 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW59 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW510 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW511 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW512 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW513 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW514 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW515 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW516 RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW517RashutTikshuv_TaskStatusReport2019_RW519