דוח שוויון מגדרי בשירות המדינה

עיצוב דוח שויון מגדרי בשירות המדינה. דוגמא לעיצוב חוברות ודוחות, עיצוב גריד לעמודי תוכן, יצירת אינפוגרפיקה והמחשת נתונים.Migdari_cover

עמודים לדוגמא מתוך דוח שויון מגדרי בשירות המדינה עבור משרד רוה”מ

GenderEquality_RW_Online GenderEquality_RW_Online2 GenderEquality_RW_Online3 GenderEquality_RW_Online4 GenderEquality_RW_Online5 GenderEquality_RW_Online6  GenderEquality_RW_Online8 GenderEquality_RW_Online9  GenderEquality_RW_Online10 GenderEquality_RW_Online11 GenderEquality_RW_Online12 GenderEquality_RW_Online13 GenderEquality_RW_Online14 GenderEquality_RW_Online15 GenderEquality_RW_Online16 GenderEquality_RW_Online17 GenderEquality_RW_Online18 GenderEquality_RW_Online19 GenderEquality_RW_Online20