אגודת הסופרים העברים – קטלוג

GnazimBooklet_00קטלוג למכון גנזים של אגודת הסופרים העברים. עוצב בשותפות במסגרת סטודיו אליפסה

המטרה: עיצוב קטלוג עם כפולת אמצע נפתחת – המחשה של אוצרות המכון על ציר הזמן
הלקוח: מכון גנזים של אגודת הסופרים העברים

הפרויקט בוצע במסגרת שותפות בסטודיו אליפסה