מחקר צרכני לתצוגה אונליין – מסע הרכב – עיצוב אינפוגרפיקה

עיצוב דוח מחקר לתצוגה אונליין. עיצוב אינפוגרפיקה להמחשת נתונים.
הבריף שניתן מהלקוח: להציג ולהמחיש את נתוני המחקר בעזרת עיצוב אינפוגרפיקה, ליצור דוח ויזואלי ומזמין לקריאה.
אופן ההכנה: קריאת הנתונים, תכנון ההמחשה, עיצוב אינפוגרפיקה, שינויים ותיקונים קלים עד לתצואה משביעת רצון. עיצוב 2 סקיצות ראשוניות לעיצוב עמודי הפנים ולאחר מכן עיצוב כל עמודי החוברת לפי הסקיצה שנבחרה. אפשר להוציא מהתנור…

אפשר לגלול למטה כדי לראות את כל עמודי החוברת

עיצוב כריכה לחוברת תוצאות מחקר המסע הצרכני

עיצוב כריכה לחוברת תוצאות מחקר המסע הצרכני

עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים עיצוב דוח מחקר - עיצוב דו"ח - עיצוב אינפוגרפיקה - המחשת נתונים