דו״ח נציב קבילות הציבור של רשות השידור לשנת 2015

דו״ח שנתי - נציב קבילות הציבור של רשות השידור לשנת 2015

דו״ח שנתי – נציב קבילות הציבור של רשות השידור לשנת 2015

iba_ombudsmanreport2015pdabel-5 iba_ombudsmanreport2015pdabel-6 iba_ombudsmanreport2015pdabel-7 iba_ombudsmanreport2015pdabel-8 iba_ombudsmanreport2015pdabel-9 iba_ombudsmanreport2015pdabel-10 iba_ombudsmanreport2015pdabel-11 iba_ombudsmanreport2015pdabel-12 iba_ombudsmanreport2015pdabel-13 iba_ombudsmanreport2015pdabel-14 iba_ombudsmanreport2015pdabel-15 iba_ombudsmanreport2015pdabel-16 iba_ombudsmanreport2015pdabel-20

לצפייה בכל עמודי הדו״ח באתר רשות השידור לחץ כאן