דוח שנתי נציב קבילות הציבור של רשות השידור לשנת 2016

iba740