דו”ח נציב קבילות הציבור לשנת 2018 – כאן תאגיד השידור

עיצוב דוח שנתי לנציב קבילות הציבור בכאן תאגיד השידור הישראלי. אפשר לראות את כל עמודי הדוח באתר התאגיד:
https://kanweb.blob.core.windows.net/download/files/Kan_NKvilot_2018Report_Online%20(1).pdf

Kan_NKvilot_2018Report_print2Kan_NKvilot_2018Report_print3Kan_NKvilot_2018Report_print4Kan_NKvilot_2018Report_print5 Kan_NKvilot_2018Report_print6Kan_NKvilot_2018Report_print8 Kan_NKvilot_2018Report_print9 Kan_NKvilot_2018Report_print10 Kan_NKvilot_2018Report_print11 Kan_NKvilot_2018Report_print12 Kan_NKvilot_2018Report_print13 Kan_NKvilot_2018Report_print14 Kan_NKvilot_2018Report_print15 Kan_NKvilot_2018Report_print16 Kan_NKvilot_2018Report_print17 Kan_NKvilot_2018Report_print18 Kan_NKvilot_2018Report_print19Kan_NKvilot_2018Report_print20 Kan_NKvilot_2018Report_print21 Kan_NKvilot_2018Report_print22 Kan_NKvilot_2018Report_print23 Kan_NKvilot_2018Report_print24 Kan_NKvilot_2018Report_print25