דוח אחריות תאגידית קבוצת לאומי – 2014

עיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימות

עיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימות עיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימות עיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימות עיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימות עיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימותעיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימותעיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימותעיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימותעיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי - עיצוב דו"ח קיימות

לצפייה בכל עמודי הדו״ח באתר לאומי
עיצוב דוח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי – הדו״ח בן 160 עמודים, כולל כריכה, הודפס בכמות קטנה ומוצג באתר של הבנק. לדו״ח המלא מצורף תקציר של 16 עמ׳ כולל כריכה. עיצוב דו״ח אחריות תאגידית או בשמו השני ״דוח אחריות חברתית״ מתחיל בכתיבת בריף שמטרתו הגדרה של מטרות הדו״ח, הבנת קהל היעד ועוד. התהליך ממשיך ביצירת קו עיצובי שבדרך כלל הולך יד ביד עם המותג וממשיך בעיצוב של כל עמוד ועמוד לפי הקו הנבחר.
שני הנושאים המרכזיים בעיצוב הדוח הם שפת המותג של אחריות תאגידית בלאומי והשפה הדיגיטלית.