פוסטר ׳טיפה כיפה׳

TipaKipaSהמשימה: עיצוב פוסטר לשיר ׳טיפה כיפה׳ שכתב אלי ברקת
הלקוח: ׳כל ישראל חברים׳