עמותת יד ביד – ברושור מתקפל

handinhand_brochurecover740

ברושור מתקפל לעמותת יד בידhandinhanda5_trifold_photo8e-1handinhanda5_trifold_photo8e-2