עיצוב חוברת דו”ח הערכה תקציר מנהלים – Executive Summary

עיצוב חוברת – דו”ח הערכה תקציר מנהלים – Executive Summay Report Graphic design
עבור פרויקט ‘סודקות את תקרת הזכוכית’ של ארגון ‘כל ישראל חברים’. הדו”ח עוצב בשתי שפות עברית ואנגלית’ 8 עמודים כולל כריכה לכל שפה.

עיצוב חוברת תקציר מנהלים - Executive Summay Report Graphic designעיצוב חוברת תקציר מנהלים - Executive Summay Report Graphic designעיצוב חוברת תקציר מנהלים - Executive Summay Report Graphic designעיצוב חוברת תקציר מנהלים - Executive Summay Report Graphic designעיצוב חוברת תקציר מנהלים - Executive Summay Report Graphic design