ידיעון מרכז פסגות 2014

כריכה קדמית ידיעון קורסים למרכז פסגות

כריכה קדמית ידיעון קורסים למרכז פסגות

עמודים פנימיים ידיעון קורסים למרכז פסגות

עמודים פנימיים – ידיעון קורסים למרכז פסגות

עיצוב ידיעון קורסים למרכז פסגות