חידוש לוגו ועיצוב ידיעון קורסים למרכז פסגות חנקין בחולון

NEWLOGO

לוגו מרכז פסגות חנקין

המשימה: עדכון ושדרוג הלוגו הישן של מרכז פסגות חנקין בחולון ועיצוב ידיעון קורסים שנתי.
האמצעים: מאחר ופסגות הוא מרכז מוכר וידוע רצינו לשמור על הצורניות והצבעוניות של הלוגו הישן ומתוכם ליצור לוגו עדכני. רצינו שמי שמכיר את הלוגו הישן יזהה מייד שמדובר ב׳אותה הגברת׳ ובאותו זמן יקבל את הרושם (הנכון אגב) שהגברת לא שוקדת על שמריה. היא מתחדשת, מתעדכנת – למרכז פסגות נוספה פעילות משמעותית בעקבות החיבור עם מרכז הקורסים בחנקין.