חוברת מערכי שיעור בנושא מגדר לארגון ׳כל ישראל חברים׳

sodkot_maarachim_migdar-3sodkot_maarachim_migdar-4sodkot_maarachim_migdar-5sodkot_maarachim_migdar-6