המעבדה המרכזית לנגיפים 2013

דו״ח שנתי 2013 - המעבדה המרכזית לנגיפים