דו”ח נציב קבילות הציבור לשנת 2019 – כאן תאגיד השידור

עיצוב דוח שנתי, שנה שלישית ברציפות, עבור נציבות קבילות הציבור בכאן תאגיד השידור. עיצוב גרפי והמחשת נתונים. למטה דוגמאות מתוך עמודי הדוח.

Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_062 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_063 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_064 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_065 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_066 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_067 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_068 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_069 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_0612 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_0613 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_0618 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_0622 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_0623 Kan_NKvilot_2019_ANNUALReport_0624