דוח אחריות תאגידית קבוצת לאומי – 2014

COVER2s

DS_05 DS_04 DS_03 DS_02 DS_01DS_02DS_03DS_04DS_05

לצפייה בכל עמודי הדו״ח באתר לאומי
עיצוב דו״ח אחריות תאגידית לקבוצת לאומי. הדו״ח בן 160 עמודים, כולל כריכה, הודפס בכמות קטנה ומוצג באתר של הבנק. לדו״ח המלא מצורף תקציר של 16 עמ׳ כולל כריכה. עיצוב דו״ח אחריות תאגידית או בשמו השני ״דוח אחריות חברתית״ מתחיל בכתיבת בריף שמטרתו הגדרה של מטרות הדו״ח, הבנת קהל היעד ועוד. התהליך ממשיך ביצירת קו עיצובי שבדרך כלל הולך יד ביד עם המותג וממשיך בעיצוב של כל עמוד ועמוד לפי הקו הנבחר.
שני הנושאים המרכזיים בעיצוב הדוח הם שפת המותג של אחריות תאגידית בלאומי והשפה הדיגיטלית.